B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti 

Skrij povezave

Dohodek iz dejavnosti je eden od šestih vrst dohodkov, ki so določeni z ZDoh-2. V njem so za zavezance, ki opravljajo dejavnost, zaradi njihovega statusa opredeljeni dohodek iz dejavnosti, davčna osnova, prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom, prenehanje opravljanja dejavnosti in prenos. Nadalje so opredeljeni še izguba in davčne olajšave, izračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti in določitev predhodne akontacije dohodnine ali akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Zavezanci so

  • veliki, srednje veliki in mali samostojni podjetniki, ki samostojno opravljajo pridobitne dejavnosti v organiziranem podjetju po ZGD-1,
  • fizične osebe (notarji, odvetniki in podobni), ki opravljajo poklicne dejavnosti, opredeljene z drugimi statusnimi zakoni (zakonom, ki ureja notariat, zakonom, ki ureja odvetništvo, in podobnimi), in
  • druge fizične osebe, ki opravljajo druge neodvisne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar