B.26 Odprava dvojne obdavčitve dohodkov rezidentov in nerezidentov 

Skrij povezave

ZDoh-2 ureja odpravo dvojne obdavčitve tako za rezidente, ki dosegajo dohodke iz tujine, kot tudi nerezidente, ki dosegajo dohodke z virom v Sloveniji. Odpravo dvojne obdavčitve dodatno urejajo še določbe konvencij, če so te le sklenjene in je ureditev ugodnejša od slovenske nacionalne zakonodaje.

[→ Več o tem lahko preberete v celotnem sklopu Mednarodno obdavčenje.]

Dohodki rezidentov iz tujine

Metodo navadnega odbitka urejajo členi od 136 do 141 ZDoh-2 ter 293. člen v povezavi z 273. in 274. členom ZDavP-2. Rezident lahko od odmerjene dohodnine v Sloveniji odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, plačan od dohodkov iz virov zunaj Slovenije (tujih dohodkov), vštetih v njegovo osnovo za dohodnino. Za tuje dohodke se štejejo vsi, ki se ne morejo šteti za dohodek z virom v Sloveniji. Odbitek tujega davka imajo pravico uveljavljati vsi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar