C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija 

Skrij povezave
1. člen ARTICLE 1
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED
1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. Za namene te konvencije se dohodek, ki ga doseže subjekt, ali dogovor, ali je dosežen prek subjekta ali dogovora, katera se po davčni zakonodaji ene ali druge države pogodbenice obravnavata kot v celoti ali delno davčno transparentna, šteje za dohodek rezidenta države pogodbenice, vendar le, če ta država za namene obdavčitve dohodek obravnava kot dohodek rezidenta te države. 2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar