C.5 Stalna poslovna enota 

Skrij povezave
5. člen ARTICLE 5
STALNA POSLOVNA ENOTA ARTICLE 5PERMANENT ESTABLISHMENT
1. Za namene te konvencije izraz “stalna poslovna enota” pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje podjetja. 1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. Izraz “stalna poslovna enota” še posebej vključuje:
 1. sedež uprave,
 2. podružnico,
 3. pisarno,
 4. tovarno,
 5. delavnico in
 6. rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli drug kraj pridobivanja naravnih virov.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
 1. a place of management;
 2. a branch;
 3. an office;
 4. a factory;
 5. a workshop, and
 6. a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. Gradbišče, projekt gradnje ali montaže je stalna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar