C.6 Dohodek iz nepremičnin 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021

Poglavje C.6, ki razlaga mednarodno obdavčitev dohodkov iz nepremičnin, je osveženo predvsem z razlagami posameznih pojmov, povezanih z nepremičninami. V zgledih je upoštevana tudi višja stopnja davčnega odtegljaja po ZDoh-2.

6. člen ARTICLE 6
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Izraz “nepremičnina” ima pomen, ki ga ima po pravu države pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar