C.16 Dohodki direktorjev 

Skrij povezave
16. člen ARTICLE 16
PLAČILA DIREKTORJEM DIRECTORS’ FEES
Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejme rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Splošne določbe konvencije OECD

Konvencija v 16. členu daje pravico obdavčitve državi rezidentstva družbe, ki jo direktor vodi. V nasprotju s 15. členom, ki ureja dohodke iz zaposlitve, 16. člen ne pozna časovnih omejitev (o tem več v nadaljevanju) glede opravljanja dela ali bivanja v drugi državi pogodbenici, od katerih bi bil odvisen

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar