C.19 Prejemki iz opravljanja državne službe 

Skrij povezave
19. člen ARTICLE 19
DRŽAVNA SLUŽBA GOVERNMENT SERVICE
1.
  1. Plače, mezde in drugi podobni prejemki, razen pokojnin, ki jih izplačuje država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej državi.
  2. Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve opravljajo v tej drugi državi in je posameznik rezident te države, ki:
    1. je državljan te države ali
    2. ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja storitev.
1.
  1. Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  2. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar