C.18 Pokojnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje o pokojninah je bilo ažurirano z novejšo sodno prakso in pojasnili pristojnih organov. Pri razlagi pa so upoštevani tudi novi obrazci za napoved dohodkov iz tujine, ki za pokojnine veljajo od 1. januarja 2023.

18. člen ARTICLE 18
POKOJNINE PENSIONS
V skladu z drugim odstavkom 19. člena se pokojnine in drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu države pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Obdavčitev pokojnin je posebno zanimiva, saj se osebe po upokojitvi pogosto preselijo v drugo državo in s tem spremenijo rezidentstvo, kar lahko pomembno vpliva na obdavčitev njihove pokojnine. Tako se v Slovenijo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar