C.32 Nastanek in odprava dvojne obdavčitve ter postopek sklepanja konvencij 

Skrij povezave
Odprava dvojne obdavčitve

Države so suverene in smejo na tej podlagi pobirati davke, vendar se večinoma tudi zavedajo, da bi bilo škodljivo to pravico izvajati brez omejitev, tako da bi bile iste osebe ali isti dohodki obdavčeni več kot enkrat.

Praviloma se težava dvojne obdavčitve pojavi takoj, ko posli presežejo meje ene države. Dvojna obdavčitev nastane, če

  • je oseba rezidentka dveh držav in jo obe hočeta obdavčiti – običajno po svetovnem dohodku; tako dvojno obdavčitev praviloma odpravi konvencija, nacionalna zakonodaja se z njo največkrat ne ukvarja;
  • je oseba v eni državi rezidentka, v drugi pa nerezidentka, a tam dosega obdavčljive dohodke, od katerih se obračunava davek pri viru; taki primeri dvojne obdavčitve se odpravljajo tako z nacionalno zakonodajo kot s konvencijami;
  • isti dohodek rezidenta ene države je obdavčen pri viru v dveh drugih državah; tako dvojno obdavčitev

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar