D.1 Oris področja transfernih cen 

Skrij povezave

Za svet, v katerem živimo, je značilna globalizacija, ki jo lahko definiramo kot sklop sprememb v gospodarstvu, politiki, kulturi in družbenih odnosih. Z njenim pojavom je povezan tudi nastanek velikih mednarodnih podjetij, katerih vloga v svetovni trgovini se je v 70. letih močno povečala. Do tega je prišlo predvsem zaradi selitve proizvodnje v države z manjšimi proizvodnimi stroški, davčnimi stimulacijami in cenejšo delovno silo, koncentracije storitvenih dejavnosti znotraj teh podjetij ter pojava globalnega, 24-urnega poslovanja z blagom in finančnimi instrumenti, ki ga omogočajo sodobna komunikacijska sredstva.

Povezana podjetja s sedeži v različnih državah, ki spadajo v isto mednarodno skupino podjetij, si v medsebojnih transakcijah zaračunavajo transferne cene. Te pa se ne določajo v procesu srečevanja ponudbe in povpraševanja na trgu, kot se cene, ki si jih med seboj zaračunavajo nepovezana

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar