D.2 Pomembnost analize primerljivosti in pomen izraza primerljiv 

Skrij povezave

V prizadevanjih, da bi se dobički prilagajali pogojem, ki bi bili doseženi med nepovezanimi podjetji v primerljivih transakcijah in primerljivih okoliščinah, neodvisno tržno načelo obravnava člane mednarodne skupine podjetij kot ločene pravne osebe, in ne kot neločljive sestavne dele enega samega celovitega podjetja. Tako je pozornost usmerjena v samo naravo transakcij med njimi in primerjanje teh transakcij s podobnimi, ki potekajo med nepovezanimi osebami. Primerljivost transakcije med povezanimi osebami s transakcijo med nepovezanimi osebami je temelj neodvisnega tržnega načela in osnova analize določanja transfernih cen. Pri tem pa je v zvezi z upoštevanjem oblike transakcije seveda treba upoštevati smernice OECD o transfernih cenah. [ → Več o tem lahko preberete v poglavju D.1 Oris področja transfernih cen v sklopu Transferne cene (v podpoglavju Pomembnejše spremembe smernic OECD v letu 2017).]

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar