D.4 Izvedba analize primerljivosti 

Skrij povezave

V okviru analize primerljivosti se primerjajo pogoji v transakcijah med povezanimi osebami s pogoji v transakcijah med nepovezanimi osebami. Namen analize je ugotoviti,

  • ali so pogoji v povezanih transakcijah v skladu z neodvisnim tržnim načelom in
  • ali je treba spremeniti davčno obveznost.

Analize primerljivosti se je treba lotiti dosledno; zagotoviti se mora povezanost analitskega postopka od predhodne analize pogojev povezane transakcije prek izbire metode za določanje transfernih cen do ugotovitve možnih primerljivk.

Pomemben del analize je iskanje možnih primerljivk. To je lahko primerljiva transakcija med davčnim zavezancem in nepovezano osebo (notranja primerljivka) ali transakcija med nepovezanima osebama (zunanja primerljivka). [ → Več o tem lahko preberete v poglavju D.2 Pomembnost analize primerljivosti in pomen izraza primerljiv v sklopu Transferne cene.] Pri tem je treba upoštevati

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar