D.5 Posebnosti v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 

Skrij povezave

Neopredmetena sredstva, ki so največji potencial za ustvarjanje dobička ali izgube, so v geografskem smislu izjemno mobilna. Ker so običajno edinstvena, jim je zelo težko določiti vrednost. Pogosto je težavno že sámo prepoznanje teh sredstev, saj niso vedno pravno zaščitena in registrirana niti vedno izkazana v poslovnih knjigah gospodarskih družb. Lahko se pojavijo v različnih oblikah, kot na primer pravice do uporabe industrijske lastnine (denimo patenti, blagovne znamke, trgovska imena, vzorci in modeli), avtorske pravice in pravice do intelektualne lastnine (znanje in izkušnje ter poslovne skrivnosti).

ZGLED D.5 – 1: Komu pripadajo prihodki, kadar skupina ustanovi podjetje za poseben projekt

Mednarodna skupina podjetij X se že vrsto let ukvarja z optimizacijo proizvodnih procesov in uživa velik ugled v poslovnem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar