D.6 Posebnosti v zvezi s storitvami med povezanimi osebami 

Skrij povezave

Da lahko podjetja uspešno poslujejo, morajo poleg opravljanja osnovne dejavnosti, na primer proizvodnje, zagotoviti še izvajanje številnih drugih aktivnosti na področju upravljanja kadrov, računovodenja, plačevanja davkov, administriranja, marketinga, pravnega svetovanja. Kadar podjetje posamezne aktivnosti ne izvaja samo, lahko njeno izvajanje naroči pri ponudniku storitev, specializiranem za tovrstne storitve.

Tovrstne storitve potrebujejo tudi povezana podjetja. Lahko jih naročijo neposredno ali posredno pri nepovezanih podjetjih ali pri enem ali več povezanih podjetjih v isti mednarodni skupini podjetij ali pa jih zase opravijo sami. Storitve v skupini običajno vključujejo take, ki so na razpolago na trgu in jih ponujajo nepovezana podjetja (na primer pravne in računovodske storitve), poleg teh pa tudi take, ki se običajno opravljajo v podjetjih samih (na primer osrednja revizijska služba,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar