D.7 Dogovori o delitvi stroškov 

Skrij povezave

Med nepovezanimi osebami je običajno, da se stranke že ob sklepanju pogodbe (na primer dogovorov joint venture) dogovorijo o prispevku posamezne stranke in pričakovanih koristih iz dogovora, ki bodo skladne s prispevkom udeleženca. Z davčnega vidika mora biti tudi dogovor o delitvi stroškov med povezanimi osebami sestavljen v skladu z neodvisnim tržnim načelom – torej tako, kot bi ga v primerljivih okoliščinah sklenile nepovezane osebe na trgu – in ustrezno dokumentiran.

Za dogovor o delitvi stroškov po 23. členu PTC se šteje dogovor med dvema ali več povezanimi osebami, ki si delijo stroške in tveganja raziskovanja in razvijanja, proizvajanja ali pridobivanja sredstev, storitev ali pravic in določijo vrsto in obseg deležev posameznega udeleženca pri tem. Sorazmerni delež posameznega udeleženca k celotnemu dogovorjenemu prispevku mora biti skladen s sorazmernim deležem udeleženca v pričakovanih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar