D.8 Preoblikovanje poslovanja 

Skrij povezave

Zaradi čedalje večje konkurence v globaliziranem gospodarstvu mednarodna podjetja selijo svojo dejavnost v države z manjšimi proizvodnimi stroški, davčnimi stimulacijami in cenejšo delovno silo. Pri prizadevanju za čim večje dobičke zmanjšujejo stroške z vse večjo specializacijo, povečujejo učinkovitost in ustvarjajo prihranke na podlagi ekonomije obsega. Za doseganje teh ciljev in za zagotovitev bolj centraliziranega nadzora in upravljanja proizvajalnih, raziskovalnih in distribucijskih funkcij zelo pogosto preoblikujejo oziroma spremenijo svoj model poslovanja.

Do preoblikovanja poslovanja v povezavi s problematiko transfernih cen prihaja, kadar gre za poslovno prestrukturiranje podjetij, ki spadajo v isto mednarodno skupino podjetij, in kadar se preoblikovanje nanaša na reorganizacijo čezmejnih komercialnih ali finančnih odnosov med povezanimi podjetji, vključno s prenehanjem ali pomembnimi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar