D.9 Posojila med povezanimi osebami 

Skrij povezave

Pri obravnavanju posojil med povezanimi osebami je treba posebno pozornost nameniti višini obrestne mere (19. člen ZDDPO-2) in obrestim od presežka posojil, tako imenovani tanki kapitalizaciji (32. člen ZDDPO-2). Višino obrestne mere in obresti od presežka posojil pa je treba ugotavljati tudi pri združevanju denarnih sredstev (cash pooling), ki je način financiranja med povezanimi osebami v mednarodni skupini podjetij.

Davčne uprave namenjajo temu področju veliko pozornost, saj mednarodna podjetja nimajo vedno interesa, da bi družbam v skupini zagotovila ustrezen znesek kapitala za poslovanje. Z vidika davčnega načrtovanja je namreč prikladneje, da se povezani družbi odobri posojilo. Za to se potem zaračunajo obresti, ki zmanjšujejo davčno osnovo, ob plačilu obresti kreditodajalcu pa se dobički (prek plačanih obresti) neobdavčeno prenašajo iz ene države v drugo. Razmerje med kapitalom in posojili od

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar