D.13 Odprava dvojnega obdavčenja in postopek skupnega dogovora 

Skrij povezave

Dvojno obdavčenje je lahko ekonomsko ali pravno. Za ekonomsko gre, kadar je isti dohodek obdavčen pri več osebah. Do pravnega dvojnega obdavčenja pa pride, kadar je isti dohodek ali premoženje iste osebe obdavčen(o) večkrat.

Ekonomsko dvojno obdavčenje v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen nastane, ko davčni organ iz države A poveča davčno osnovo zaradi prilagoditve transfernih cen. Če se v državi B, s katero so potekale transakcije, ki so predmet prilagoditve, ne opravi prilagoditev davčne osnove, pride do dvojnega obdavčenja.

Dvojno obdavčenje zavira mednarodno trgovino, zato si tako OECD kot EU prizadevata, da bi imeli zavezanci možnost odpraviti dvojno obdavčenje, ki je nastalo zaradi ugotovitev v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen. Zavezanci lahko odpravijo dvojno obdavčenje na dva načina: na podlagi konvencije, sklenjene med državama, v katerih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar