Posodobitve priročnika Neposredni davki 

Ni povezav

Ljubljana, 5. september 2019

A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

V poglavje je bilo dodano novo splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Gre za pravilo, ki zavezancu lahko odvzame davčno ugodnost, ki je povezana z obdavčitvijo z DDPO (na primer olajšava ali odbitek), če zavezanec želi pridobiti to ugodnost na nepristen način. S tem je mišljena uporaba nepristne sheme ali nizov nepristnih shem, katerih glavni namen je pridobiti ugodnost oziroma upravičenje, ki ni skladno s cilji in nameni ZDDPO-2. Če se bo ugotovilo, da je bila uporabljena takšna nepristna shema ali niz nepristnih shem, bo zavezancu odvzeta ugodnost oziroma upravičenje po ZDDPO-2. Shema ali niz shem se šteje za nepristno, če ni bil(a) uveden(a) iz tehtnih (pomembnih) komercialnih razlogov, ki odražajo gospodarsko realnost.

A.2 Zavezanci za DDPO

V poglavje A.2 je bilo vključeno podpoglavje o novih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar