B.17 Dividende 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Obdavčitev dividend se je 1. januarja 2020 zvišala s 25 na 27,5 %. Kot dividende se po novem obdavčijo tudi (1) vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, ki presega vplačano vrednost, (2) dodatno naknadno izplačilo zavezancu v zvezi z odsvojitvijo deleža, od katerega se plača davek od dobička iz kapitala v delu, ko je izplačilo odvisno od meril uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti in (3) kapitalski dobiček v primeru izplačane vrednosti v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev.

Dohodke, ki jih zavezanci dosegajo na podlagi lastniškega deleža, ki se ob izplačilu ne spremeni, ZDoh-2 obravnava kot dividende. Ob izplačilu so dokončno obdavčene po stopnji 27,5 %1. Kot dividende so obdavčena tudi prikrita izplačila dobička, kot so opredeljena z ZDDPO-2. Kadar so dividende izplačane v naravi, se vrednost prejemka v naravi poveča s koeficientom

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar