B.18 Kapitalski dobiček 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Kapitalski dobiček je od 1. januarja 2020 obdavčen po stopnji 27,5 % do dopolnjenega 5. leta lastništva, 20 % od dopolnjenega 5. do dopolnjenega 10. leta lastništva, 15 % od dopolnjenega 15. do dopolnjenega 20. leta lastništva. Prej so bile stopnje 25 %, 15 %, 10 % in 5 %. Po 20 letih lastništva stopnja ostaja 0 %. Spremeni se obravnava (1) normiranih stroškov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, (2) kapitalskega dobička zavezancev, ki opravljajo dejavnost, in (3) kapitalskega dobička, doseženega s prodajo lastnih delnic in deležev.

Med dohodke iz kapitala, ki jih ZDoh-2 obdavčuje enkratno in dokončno (cedularno), spada tudi dobiček iz kapitala (odslej kapitalski dobiček). Kapitalski dobiček, kot ga določa ZDoh-2, je pozitivna razlika med odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo naložb, ki jih štejemo za kapital. Dokler zavezanci kapitala ne odsvojijo,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar