C.26 Postopek skupnega dogovora 

Ni povezav
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe ZDavP-2, ki določa postopek skupnega dogovarjanja za odpravo dvojnega obdavčevanja v povezavi z izvajanjem arbitražne konvencije EU in konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Dopolnjeno pa je bilo tudi glede na Večstransko konvencijo o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, na podlagi katere se lahko prilagodijo oziroma preoblikujejo veljavne konvencije.

25. člen ARTICLE 25
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčenje, ki ni v skladu z določbami te konvencije, lahko ne glede na pravna sredstva, ki ji jih omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu organu ene izmed držav pogodbenic.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar