C.27 Izmenjava informacij 

Skrij povezave
26. člen ARTICLE 26
IZMENJAVA INFORMACIJ EXCHANGE OF INFORMATION
1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domače zakonodaje glede davkov vseh vrst in opisov, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih političnih enot ali lokalnih oblasti, če obdavčevanje na njeni podlagi ni v nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 1. in 2. členom. 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar