B.25 Drugi davki fizičnih oseb 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, april 2020

S 1. aprilom 2020 se ukinja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, zato je opis te dajatve umaknjen iz obravnavanega priročnika. Posodobljene so tudi davčne stopnje pri davku od premoženja in dodani novi sklici na spremenjene Fursove publikacije.

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje, in sicer za

  • davek na dediščine in darila,
  • davek od premoženja,
  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
  • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest,
  • davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in
  • davek na vodna plovila.

Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (DDD) se izključuje z dohodnino in DDPO. Davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest imajo skupno značilnost, da spadajo med prihodke

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar