A.6 Amortizacija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2020

Amortizacijo pravice do uporabe sredstev je pri davčni obravnavi pri najemniku treba presojati glede na obravnavo pri najemodajalcu. V primeru, ko se najem pri najemodajalcu po računovodskih pravilih šteje za poslovnega, se za davčne namene prizna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi pravice do uporabe sredstva, kot jo ugotovi za potrebe računovodenja, ob upoštevanju metode enakomernega časovnega amortiziranja. V primeru, ko se najem pri najemodajalcu po računovodskih pravilih šteje za finančnega, se za davčne namene prizna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi pravice do uporabe sredstva, kot se ugotovi za potrebe računovodenja, ob upoštevanju metode enakomernega časovnega amortiziranja in najvišjih davčno dopustnih amortizacijskih stopenj. Določba je začela veljati retroaktivno s 1. januarjem 2019.

Zavezanci pri

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar