D.14 Vnaprejšnji cenovni sporazumi 

Skrij povezave

Povezana podjetja (opredeljena v 16. členu ZDDPO-2) s sedežem v različnih državah, ki spadajo v isto mednarodno podjetje, si v medsebojnih transakcijah zaračunavajo transferne cene.

Celoten koncept določanja transfernih cen sloni na mednarodno sprejetem temeljnem standardu, to je neodvisnem tržnem načelu, ki med drugim določa, da morajo biti v povezanih transakcijah vzpostavljeni taki pogoji, kot bi se vzpostavili med nepovezanimi podjetji. Ker ima vsaka povezana transakcija svoje lastnosti, je zelo težko najti nepovezano transakcijo s popolnoma enakimi pogoji in na tej podlagi preveriti, ali je cena v povezani transakciji v skladu z neodvisnim tržnim načelom. Zato je tudi v smernicah OECD o transfernih cenah zapisano, da določanje transfernih cen ni eksaktna znanost, večkrat je celo zaslediti vprašanje, ali gre pri tem za znanost ali umetnost.

V posamezni povezani transakciji ne obstaja samo ena

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar