D.13 Odprava dvojnega obdavčenja in postopek skupnega dogovora 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe ZDavP-2, ki določa postopek skupnega dogovarjanja za odpravo dvojnega obdavčevanja v povezavi z izvajanjem arbitražne konvencije EU in konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Dvojno obdavčenje je lahko ekonomsko ali pravno. Za ekonomsko gre, kadar je isti dohodek obdavčen pri več osebah. Do pravnega dvojnega obdavčenja pa pride, kadar je isti dohodek ali premoženje iste osebe obdavčen(o) večkrat.

Ekonomsko dvojno obdavčenje v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen nastane, ko davčni organ iz države A poveča davčno osnovo zaradi prilagoditve transfernih cen. Če se v državi B, s katero so potekale transakcije, ki so predmet prilagoditve, ne opravi prilagoditev davčne osnove, pride do dvojnega obdavčenja.

Dvojno obdavčenje zavira mednarodno trgovino, zato si tako OECD kot EU prizadevata, da bi imeli

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar