D.12 Zloraba transfernih cen 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi implementacije novih določil v ZDDPO-2 glede splošnega pravila o preprečevanju zlorab, izstopne obdavčitve, hibridnih neskladij, nadzorovane tuje družbe in novih pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih v ZDavP-2.

Najpomembnejši igralci v sedanjem globaliziranem gospodarstvu so velika mednarodna podjetja, ki znotraj skupine poslujejo s transfernimi cenami, ki so največji mednarodni davčni problem današnjega časa. In prav za te velike igralce se pojavlja čedalje več informacij, da izrabljajo prosti pretok blaga in kapitala ne samo za gospodarsko rast, temveč tudi za prenašanje dobička v države z ugodnejšim davčnim okoljem prek različnih davčnih shem. Problem je še bolj pereč, ker nekatera mednarodna podjetja prenašajo dobičke z izigravanjem veljavnih predpisov.

Smernice OECD o transfernih cenah v točki 1.2 opozarjajo, da je treba

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar