B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, NOVEMBER 2020

V poglavje je bila vnesena še dodatna oprostitev dohodkov od plačila dohodnine. To oprostitev uvaja Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Po tem zakonu so dohodnine oproščeni še dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, razen nadomestil plače oziroma izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja službe v policiji.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Sistem in obveznost plačevanja dohodnine sta predpisana z ZDoh-2, v katerega so vključene materialne določbe o obdavčitvi z dohodnino, pa tudi del postopkovnih pravil. Podrobnejša in/ali preostala postopkovna pravila glede dohodnine so vključena v ZDavP-2.

Za slovensko dohodnino velja nekaj splošnih načel za pravilno obdavčitev. To so predvsem splošna davčna obveznosti, obdavčitev dohodkov rezidentov po načelu svetovnih dohodkov,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar