B.4 Dohodki iz delovnega razmerja 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2022

Poglavje o povračilih stroškov smo uskladili s spremembo predpisov, predvsem Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov. Posodobili smo poglavja o prevozu na delo in z njega, o prehrani na delu in o povračilih stroškov na službeni poti.

Pri obravnavi dajatev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju morajo delodajalci, ki so praviloma tudi izplačevalci dohodkov, upoštevati zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Po računovodskem razumevanju stroškov dela, ki je nekoliko drugačno kot davčno, so dohodki delavcev vse oblike zaslužkov, drugi prejemki in plačila za poslovno uspešnost iz poslovnega izida ter vsa redna plačila in nagrade. Dohodki iz delovnega razmerja pripadajo delavcem med njihovim službovanjem ali po njegovem koncu. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in sorodne postavke,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar