A.7 Rezervacije 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

Spremenjena določba 20. člena ZDDPO-2 določa, da se odhodki, ki nastanejo ob oblikovanju rezervacij, v obračunskem obdobju, v katerem zmanjšujejo poslovni izid, davčno priznajo v znesku, obračunanem skladno z računovodskimi predpisi, razen tistih rezervacij, za katere ZDDPO-2 izrecno določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo le v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij. Pristop pri davčni obravnavi rezervacij je drugačen od prej veljavnega, ko je bilo že izhodiščno določeno, da se odhodki, ki nastanejo ob oblikovanju rezervacij, priznajo v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij, razen če je z ZDDPO-2 določeno drugače. Določba je začela veljati 1. januarja 2022.

Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki ob oblikovanju

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar