A.6 Amortizacija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

Amortizacija pravice do uporabe sredstva se davčno prizna v velikosti najvišje amortizacijske stopnje, ki ustreza dobi pogodbenega najema sredstva. Pri tem je upoštevano računovodsko pravilo, da se v primeru, ko ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja najema, takšno sredstvo povsem amortizira bodisi med trajanjem najema bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše. V drugih primerih, ko najemnik namerava prevzeti lastništvo, se sredstvo amortizira v dobi koristnosti. Določba je začela veljati 1. januarja 2022.

Zavezanci pri davčni obravnavi stroškov amortizacije izhajajo iz določb računovodskih predpisov. Poslovna amortizacija je sicer enaka davčni, dokler ne preseže najvišje davčno dopustne, ki se določi z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in dopustnih davčnih amortizacijskih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar