B.23 Dostava podatkov Fursu 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi sprememb pri poročanju oziroma dostavi podatkov za odmero dohodnine. Določen del se nanaša na spremembe pri poročanju za leto 2023. Zaradi omenjenih sprememb bo po novem treba poročati tudi o določenih drugih dohodkih, ki so v celoti ali deloma neobdavčeni z dohodnino, o katerih zdaj še ni bilo treba. Druge spremembe so redakcijske narave ali pa so povezane s spremembami v davčni praksi.

Izplačevalci dohodkov oziroma plačniki davka morajo Furs med letom obveščati o obračunanih in izplačanih dohodkih in z njimi povezanih dajatvah. Enkrat letno pa morajo Fursu poslati podatke o medletnih dohodkih, ki so davka oproščeni, in nekatere druge podatke, ki (lahko) vplivajo na odmero dohodnine. Katere podatke morajo poslati in kdaj, predpisuje ZDavP-2. Poročanje opravijo prek sistema eDavki do 31. januarja tekočega leta za izplačila v

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar