B.24 Odmera in plačevanje dohodnine 

Skrij povezave

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčitev je predpisana z ZDoh-2. Zavezanci so fizične osebe, ki prejemajo obdavčljive dohodke, ne glede na njihovo starost.

Z dohodnino so obdavčene te vrste dohodkov:

  • dohodki iz zaposlitve,
  • dohodki iz dejavnosti,
  • dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
  • dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
  • dohodki iz kapitala in
  • drugi dohodki.

Postopki medletne obdavčitve se razlikujejo glede na vrsto prejetih dohodkov. Zavezanci med letom plačujejo dohodnino z akontacijami, ki se poračunajo pri odmeri dohodnine na letni ravni (odslej odmera letne dohodnine), ali pa jo plačajo v enkratnem znesku kot dokončni davek, ki se ne upošteva pri odmeri letne dohodnine. Z letno dohodnino se obdavčujejo dohodki rezidentov iz zaposlitve, iz dejavnosti (razen če se davčna osnova ugotavlja z normiranimi odhodki), iz osnovne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar