B.25 Drugi davki fizičnih oseb 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2024

Poglavje je bilo usklajeno s spremembami v predpisih in Fursovih publikacijah. Na novo so bile narejene tudi povezave na člene predpisov in publikacije.

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje, in sicer za

  • davek na dediščine in darila,
  • davek od premoženja,
  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
  • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest,
  • davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in
  • davek na vodna plovila.

Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (DDD) se izključuje z dohodnino in DDPO. Davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest imajo skupno značilnost, da spadajo med prihodke občin in da bodo z uvedbo enotnega davka na nepremičnine verjetno ukinjeni. Dobitki pri klasičnih igrah na

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar