B.26 Odprava dvojne obdavčitve dohodkov rezidentov in nerezidentov 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

Na področju odprave dvojnega obdavčevanja fizičnih oseb sicer ni bilo sprememb zakonodaje, a so v poglavje vključeni novejša sodna praksa, redakcijski popravki in pojasnila. Na novo je obravnavana tudi obveznost poslovne enote nerezidenta plačnika davka po 58. členu ZDavP-2. V primeru, ko nerezidentom izplačuje dohodke za delo v Sloveniji tuja pravna oseba, ki ima v Sloveniji poslovno enoto, se ta enota šteje za plačnika davka.

ZDoh-2 ureja odpravo dvojne obdavčitve tako za rezidente, ki dosegajo dohodke iz tujine, kot tudi nerezidente, ki dosegajo dohodke z virom v Sloveniji. Odpravo dvojne obdavčitve dodatno urejajo še določbe konvencij, če so te le sklenjene in je ureditev ugodnejša od slovenske nacionalne zakonodaje.

[→ Več o tem lahko preberete v celotnem sklopu Mednarodno obdavčenje.]

Dohodki rezidentov iz tujine

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar