Uvod v C. Mednarodno obdavčenje 

Skrij povezave

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju odpravljajo mednarodno dvojno obdavčevanje v vseh primerih, ko ga ne odpravlja že nacionalna zakonodaja. Kadar je konvencija sklenjena in se uporablja, njene določbe vedno prevladajo nad nacionalno zakonodajo. Če pa nacionalna zakonodaja zavezancem ne nalaga neke obveznosti, je konvencija sama po sebi ne more naložiti. V sklopih A in B je obravnavana obdavčitev z vidika nacionalne zakonodaje. Pri vseh čezmejnih primerih pa je treba upoštevati še določbe konvencij, če te obstajajo.

Slovenija ima trenutno sklenjenih 61 konvencij, vendar dve (z Marokom in Egiptom) ne veljata in se ne uporabljata. Seznam konvencij je objavljen Fursovi spletni strani http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Zakonodaja/Seznam_veljavnih_MP.pdf.

Obstoječe konvencije večinoma sledijo vzorčni konvenciji OECD. Njen zadnji čistopis

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar