C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Dodano je bilo novo podpoglavje Osebe, oproščene plačila davkov po drugih mednarodnih pogodbah, ki jih je sklenila Slovenija, in pa posodobljena je bila tabela Omejitev in širitev uporabe konvencije na druge osebe.

1. člen ARTICLE 1
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED
1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. Za namene te konvencije se dohodek, ki ga doseže subjekt, ali dogovor, ali je dosežen prek subjekta ali dogovora, katera se po davčni zakonodaji ene ali druge države pogodbenice obravnavata kot v celoti ali delno davčno transparentna, šteje za dohodek rezidenta države pogodbenice, vendar le, če ta država za namene obdavčitve dohodek obravnava kot dohodek rezidenta te države. 2. For

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar