B.18 Kapitalski dobiček 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2023

Od 1. januarja 2023, ko so začele veljati spremembe ZDoh-2, se v primeru povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe za čas pridobitve šteje datum sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Prav tako ni več omogočeno vključevanje kapitalskih dobičkov v sintetično letno obdavčitev.

Med dohodke iz kapitala, ki jih ZDoh-2 praviloma1 obdavčuje enkratno in dokončno (cedularno), spada tudi dobiček iz kapitala (odslej kapitalski dobiček). Kapitalski dobiček, kot ga določa ZDoh-2, je pozitivna razlika med odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo naložb, ki jih štejemo za kapital. Dokler zavezanci kapitala ne odsvojijo, je tovrstni dobiček neiztržen (nerealiziran), ko pa ga, je dobiček iztržen (realiziran). Kadar je odsvojitvena vrednost kapitala manjša od pridobitvene, zavezanec utrpi kapitalsko izgubo. Med dohodki, ki jih obdavčuje ZDoh-2, sta le kapitalski dobiček in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar