B.17 Dividende 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2023

S spremembami ZDoh-2, ki so začele veljati 1. januarja 2023, je kapitalski dobiček, dosežen ob odsvojitvi delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, znova obdavčen kot dividenda. Izjema velja le, če družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu.

Dohodke, ki jih zavezanci dosegajo na podlagi lastniškega deleža, ki se ob izplačilu ne spremeni, ZDoh-2 obravnava kot dividende. Ob izplačilu so dokončno obdavčene po stopnji 25 %1. Kot dividende so obdavčena tudi prikrita izplačila dobička, kot so opredeljena z ZDDPO-2. Kadar so dividende izplačane v naravi, se vrednost prejemka v naravi poveča s koeficientom davčnega odtegljaja.

Zavezanci

Dividende so, tako kot vsi dohodki slovenskih rezidentov, obdavčene po načelu svetovnega dohodka. Davek se torej odmeri v

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar