C.30 Teritorialna razširitev konvencije 

Skrij povezave
30. člen ARTICLE 30
TERITORIALNA RAZŠIRITEV VELJAVNOSTI* TERRITORIAL EXTENSION*
1. Ta sporazum se lahko razširi bodisi v celoti bodisi s potrebnimi spremembami na kateri koli del ozemlja (države A) ali (države B), ki je izrecno izključeno s področja uporabe sporazuma, ali na katero koli državo ali ozemlje, za katere mednarodne odnose je odgovorna (država A) ali (država B) in ki ima predpisane davke, ki so v bistvu podobni davkom, za katere velja sporazum. Vsaka taka razširitev je veljavna od tistega dne in zavezana takim spremembam in pogojem, vključno s pogoji o prenehanju, kot so določeni in dogovorjeni med državama pogodbenicama z izmenjavo diplomatskih not ali na kakršen koli drug način v skladu z njunimi zakonitimi postopki. 1. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications [to any part of the territory of (State A) or of (State B) which is

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar