B.5 Poslovodje 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe pri obračunu dajatev od dohodkov poslovodij. Osnova za obračun prispevkov od drugih pravnih razmerij je dohodek, zmanjšan za 10 % normiranih odhodkov. Zato se spreminjajo zgledi obdavčitve, kjer ima ta sprememba vpliv.

Poslovodstvo v različnih pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih družb predstavljajo poslovodje pri družbah z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), družbeniki in pooblaščene tretje osebe pri družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementar in pooblaščene tretje osebe pri komanditni družbi ter uprava in upravni odbor pri delniški družbi (odslej poslovodje). Poslovodje oziroma direktorji so imenovani tudi v drugih pravnoorganizacijskih oblikah, urejenih z drugimi statusnimi predpisi (na primer v zavodih, zadrugah in društvih).

Po ZGD-1 se za poslovodstvo družbe štejejo organi ali osebe, ki so

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar