B.6 Prokuristi 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe pri obračunu dajatev od dohodkov prokuristov. Osnova za obračun prispevkov od izplačanih dohodkov iz drugih pravnih razmerij je dohodek (vključno s povračili stroškov), zmanjšan za 10 % normiranih stroškov. Zato se spreminjajo zgledi obdavčitve, kjer ima ta sprememba vpliv.

Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe, temveč njeno zastopanje nasproti tretjim osebam. V okviru zakonskih pooblastil lahko sklepajo vse pravne posle s tretjimi osebami, razen odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar morajo biti posebej pooblaščeni. Dohodki, ki jih dosegajo s tovrstnim zastopanjem družbe navzven, pa

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar