B.7 Podjemne pogodbe 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe pri obračunu dajatev od dohodkov podjemnikov. Osnova za obračun prispevkov od izplačanih dohodkov iz drugih pravnih razmerij je dohodek (vključno s povračili stroškov), zmanjšan za 10 % normiranih stroškov. Zato se spreminjajo zgledi obdavčitve, kjer ima ta sprememba vpliv.

Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali obveznim aktom. Načeloma se s podjemno pogodbo opravljajo občasna dela, ki niso ponavljajoče se narave. Za podjemno pogodbo je značilno, da podjemnik ni podrejen naročniku tako kot

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar