C.4 Povečanje odhodkov v obračunu DDPO 

Skrij povezave

Zavezanci odhodke iz izkaza poslovnega izida vpišejo v zaporedno številko 5 (odhodki). Zaradi posebnih davčnih pravil pa morajo ugotoviti, ali za katere od teh odhodkov velja posebna davčna obravnava, kar upoštevajo v drugih zaporednih številkah obračuna DDPO. Zaradi teh pravil imajo v nekaterih primerih pravico do povečanja odhodkov, predvsem ker v preteklosti ti odhodki niso bili davčno priznani. Tako lahko denimo povečajo odhodek ob porabi rezervacije, in sicer v delu, v katerem odhodek ni bil priznan ob oblikovanju te rezervacije. Podobno lahko v določenih okoliščinah povečajo strošek amortizacije. Pri izkazovanju odhodkov pa tudi drugih kategorij je treba upoštevati pravilo o njihovem izkazovanju po načelu materialne resnice (po ekonomski vsebini). Povečanjem odhodkov glede na odhodke, izkazane v izkazu poslovnega izida, so namenjene številke pod zaporedno številko 7.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar