PRIROČNIK ZVEZE RFR

Davek na dodano vrednost v praksi

JANUAR 2023

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine: (01) 565 10 84

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

ISBN 978-961-252-065-6

3. izdaja
Komentar