7. Uvoz in izvoz blaga 

Skrij povezave

Slovenija je 1. maja 2004 z vstopom v EU kot država članica sprejela načelo prostega pretoka blaga znotraj EU in hkrati tudi enotno carinsko politiko, ki je predpisana z evropsko carinsko zakonodajo. Ta ureja uvoz in izvoz blaga in proizvodov, ki jih je mogoče oceniti v denarju in s katerimi se trguje. Blago so tako na primer tudi električna energija, zemeljski plin in odpadki, saj se z njimi trguje.

Trgovanje z blagom znotraj EU temelji na statusu blaga. Status unijskega blaga ima tisto, ki je v celoti pridobljeno na območju EU, ali blago, uvoženo iz tretje države, ki je bilo v EU sproščeno v prosti promet. EU ima s posameznimi tretjimi državami za nekatero blago, večinoma industrijsko in predelano kmetijsko, sklenjene carinske unije – na primer s Turčijo, Andoro in San Marinom. Če fizična ali pravna oseba blago uvozi iz teh tretjih držav in zanj pristojnim organom predloži potrdilo o statusu

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar