8. Mednarodne organizacije in diplomatska predstavništva 

Skrij povezave

Diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije, podpisnice mednarodnih sporazumov o olajšavah pri prenosu blaga čez mejo (odslej upravičenci), imajo ob izpolnjenih pogojih možnost uveljaviti oprostitev plačila DDV pri nakupih na ozemlju Slovenije, pridobitvi iz drugih držav članic EU in uvozu blaga iz tretjih držav.

Oprostitve DDV pri uvozu blaga večinoma sledijo oprostitvam carinskih dajatev in so navedene v 50. členu ZDDV-1.

Oprostitve DDV za dobave blaga in storitev znotraj EU so predpisane v 54. členu ZDDV-1 in se obravnavajo kot izvoz ter dobavitelju omogočajo odbitek DDV.

V teh dveh členih so navedene oprostitve za blago, ki ga

  • uporabljajo diplomatska in konzularna predstavništva; oprostitev lahko uveljavijo pri nabavi blaga in storitev za namene predstavništva in za osebne namene, vendar skladno z omejitvami, ki so navedene v zakonodaji;
  • nabavijo mednarodne organizacije

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar