9. Storitve in kraj obdavčitve 

Skrij povezave

ZDDV-1 pojasnjuje, da je vse, kar ni dobava blaga, opravljanje storitev. Nabor storitev je skoraj neskončen, saj se v praksi vedno znova pojavljajo nove vrste. Pri obdavčitvi z DDV je natančna opredelitev storitev bistvena; od nje so odvisni stopnja, oprostitev in kraj obdavčitve. Največ težav pri tem opredeljevanju je v praksi prav pri določanju kraja (države) obdavčitve in na tem je poudarek v celotnem poglavju.

9.1. Opredelitev storitev po ZDDV-1
ZDDV-1: 14–17
Uredba 282/2011: 6–9a
P-ZDDV-1: 5, 7 in 10
Direktiva o DDV: 24–29

Za opravljanje storitev se šteje vsaka transakcija, ki ni dobava blaga, med drugim lahko tudi

  • odstop premoženjskih pravic,
  • opustitev dejanja ali dopustitev dejanja ali stanja,
  • opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa.

Opustitev dejanja pomeni predvsem odrekanje konkuriranju na trgu

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar