18. Transakcije, ki niso predmet DDV 

Skrij povezave

Transakcija1 ni predmet DDV že, če ni izpolnjen eden od teh pogojev:

  • opravljen je promet (na primer prodaja) blaga ali storitve,2
  • opravil ga je davčni zavezanec v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti,3
  • opravljen je na slovenskem davčnem območju4 in
  • opravljen je za plačilo5 (razen v primerih, ko ZDDV-1 določa drugače).

Za transakcije, ki niso predmet DDV, se v praksi pogosto uporablja izraz neobdavčljive transakcije ali transakcije zunaj sistema DDV. Zanje se direktiva o DDV ne uporablja in tako tudi ne ZDDV-1, in ker so zunaj ureditve DDV, pri nabavah za namene opravljanja takih transakcij tudi ni pravice do odbitka DDV.

Če zavezanec uporablja blago ali pa investicijska sredstva (opremo, nepremičnine; odslej osnovna sredstva) za neobdavčljivo dejavnost, že ob nabavi nima pravice do odbitka DDV,6 tudi če bi osnovno sredstvo evidentiral med svojimi poslovnimi sredstvi. Če so nabavljena osnovna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar